Селскостопански

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗАСТРАХОВКИ

Предмет на тези застраховки са реколтата от различни видове земеделски култури, селскостопански животни и коне.

Застрахователи

Имуществена застраховка с посредничеството на Алианс брокер може да направите в: ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп; Дженерали Застраховане АД; ДаллБогг: Живот и Здраве АД; Евроинс АД; УНИКА АД; ДЗИ-Общо застраховане ЕАД; Бул Инс АД; ОЗК Застраховане; Застрахователно акционерно дружество Армеец; ЗК Лев Инс АД, ЗК Групама Застраховане ЕАД; ЗАД АЛИАНЦ България.

ЗАСТРАХОВКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

Предмет на тази застраховка е реколтата от земеделски култури, трайни насаждения в плододаваща възраст (лозя и овошки), зеленчуци, медицински и етеричномаслени култури, отглеждани на открито или в парници.

Застрахователното покритие се изразява в обещтение на количествени вреди в резултат на:
Градушка и в комбинация с нея;
Буря и проливен дъжд;
Пожар на корен;
Осланяване;
Измръзване/изтегляне.

Застрахователното покритие се прекратява, веднага след прибиране на реколтата.

ЗАСТРАХОВКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Тази застраховка покрива риска от смърт в резултат от пожар и природни бедствия или унищожаване по необходимост на отглежданите от стопаните животни, птици, риба и зарибителен материал, пчелни семейства.

По желание на застрахования може да се направят допълнителни покрития за случаите на злополука, заразни и незаразни заболявания.

Застраховат се както отделни животни, така и всички притежавани животни от даден вид. Застрахователната сума за отделните видове животни и птици се договаря със застрахователните компании съобразно с пазарната конюнктура.

Заявете застраховка

Обща застраховка

Не попълвайте:

Алианс Брокер

Ние знаем, че ни доверявате ценните си активи, интереси, здраве и живот. И няколко листа обсипани с малки букви не са достатъчна гаранция за сигурност. Трябва доверие, уважение, съпричастност, отговорност.

Научете повече