Имущество

Имуществената застраховка има за цел да защити движимо или недвижимо имущество на физически или юридически лица, независимо от това дали са собственици, ползватели или само наематели.

Застрахователи

Имуществена застраховка с посредничеството на Алианс брокер може да направите в: ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп; Дженерали Застраховане АД; ДаллБогг: Живот и Здраве АД; Евроинс АД; УНИКА АД; ДЗИ-Общо застраховане ЕАД; Бул Инс АД; ОЗК Застраховане; Застрахователно акционерно дружество Армеец; ЗК Лев Инс АД, ЗК Групама Застраховане ЕАД; ЗАД АЛИАНЦ България.

Предмет на застраховане могат да бъдат:

Недвижимо имущество

 • Жилищни
 • Стопански или производствени сгради
 • Вили
 • Офиси
 • Търговки обекти

Движимо имущество

 • Домашно имущество – обзавеждане, битова електроника, електроуреди
 • Машини и съоръжения
 • Офис оборудване
 • Стопански инвентар
 • Стоки

Специално имущество

 • Съоръжения, трайно прикрепени към сгради
 • Сателитни антени, слънчеви колектори
 • Благородни метали – злато, сребро, платина
 • Произведения на изкуството, уникати, антикварни предмети, книги, кожени изделия
 • Огради, гаражи и допълнителни постройки

Основни покрити рискове

Застраховка Имущество предлага разнообразни пакети от покрити рискове, като освен стандартните пакетни застраховки, имате възможност да застраховате само движимото или недвижимото си имуществото. Застрахователните компании в България предлагат разнообразни нива на покритие, съобразени с изискванията и нуждите Ви, като например:

Основни покрития

 • Пожар, включително последиците от гасенето му
 • ВиК аварии
 • Природни бедствия – градушка, буря, проливен дъжд, наводнение вследствие на буря, падащи дървета или клони, естествено натрупване на сняг и лед, удар от мълния
 • Удар от превозно средство или животно
 • Удар от летателен апарат, части от него или товара му
 • Експлозия
 • Имплозия

Допълнителни покрития

 • Земетресение
 • Късо съединение и токов удар
 • Злоумишлени действия на трети лица
 • Кражба чрез взлом и грабеж
 • Кражба чрез използване на техническо средство
 • Щети вследствие на наводнение
 • Гражданска отговорност към трети лица
 • Злополука на член от семейството

Цената на застраховка Имущество се определя от няколко фактора:

 • Видът на застрахования имот
 • Местоположението
 • Избраните покрити рискове
 • Обезопасеността на имота
 • Квадратурата на имота и други

Изплащане при застрахователно събитие

При настъпване на застрахователно събитие, застрахователят е длъжен в срок от 15 работни дни да изплати обезщетението след представяне на всички нужни документи.
При събитие уведомете своя застрахователен брокер, за да Ви съдейства. В случай на определени събития незабавно уведомете и необходимите държавни органи: при пожар или наводнение – служба „Пожарна и аварийна безопасност“, а при кражба и грабеж – полицията и други.

Застрахователна Премия

Застрахователната премия, която ще внасяте по избраният от Вас застрахователен план се определя съгласно действаща тарифа на застрахователя, в процент от застрахователната сума.

Заявете застраховка

Застраховка имущество

Не попълвайте:

Алианс Брокер

Ние знаем, че ни доверявате ценните си активи, интереси, здраве и живот. И няколко листа обсипани с малки букви не са достатъчна гаранция за сигурност. Трябва доверие, уважение, съпричастност, отговорност.

Научете повече