Гражданска отговорност

Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени по тяхна вина телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица.

Застрахователи

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите с посредничеството на Алианс брокер може да направите в: ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп; Дженерали Застраховане АД; ДаллБогг: Живот и Здраве АД; Евроинс АД; УНИКА АД; ДЗИ-Общо застраховане ЕАД; Бул Инс АД; ОЗК Застраховане; Застрахователно акционерно дружество Армеец; ЗК Лев Инс АД, ЗК Групама Застраховане ЕАД.

Покрития

При събития, настъпили на територията на Република България:

  • за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 420 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица;
  • за вреди на имущество (вещи) – 2 100 000 лева за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

При събития, настъпили на територията на държава членка на Европейския съюз важат минималните лимити на отговорност, приложими в съответната държава членка, на територията на която е настъпило застрахователното събитие, съгласно нейния закон или покритието съгласно закона на територията, където обичайно се намира моторното превозно средство, когато това покритие е по-високо.

Валидност

Застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите е валидна на територията на страните, членки на Европейски съюз, Европейското икономическо пространство и тези, подписали Многостранното споразумение „Зелена карта“ (Австрия, Белгия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швеция, плюс Андора, Сърбия и Швейцария).

За останалите държави, членки на споразумението „Зелена карта“ – Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Македония, Израел, Иран, Молдова, Мароко, Русия, Тунис, Турция, Украйна, Черна гора и Азербайджан се издава безплатен сертификат Зелена карта, чрез който се разширява покритието на застраховката, за да бъде валидна в тези държави.

Застраховка Гражданска отговорност се сключва за срок от една година.

Необходими документи

При сключване на Застраховка Гражданска отговорност е необходимо да предоставите копие от свидетелството за регистрация на автомобила (талона) на застрахователите, които го изискват.

Полезна информация Зелена карта

Зелената карта е международен сертификат към Гражданската отговорност, който удостоверява дали МПС има валидна Гражданска отговорност и дали полицата покрива територията на съответната държава.

За страните, членки на Европейски съюз и Европейското икономическо пространство сертификатът не е необходим. Няма граничен контрол и не се изисква при влизане на територията на съответната държава.

Сертификат зелена карта е задължителен при пътуване във всички останали страни, членки на споразумението „Зелена карта“. Документът се изисква при преминаване на границата, при пътна проверка или при настъпване на ПТП.

Гражданска отговорност цени

Застраховка “Гражданска отговорност” цени се сключва задължително от всички водачи на моторни превозни средства. Нейната цел е покриване на щетите, претърпени от трети лица, вследствие на произшествия. Нанесените материални вреди се покриват от полицата на застраховка “Гражданска отговорност” цени на водача на превозното средство, който е виновен за злополуката. По тази причина при сключване на “Гражданска отговорност” – цените зависят от много фактори, които може би на пръв поглед нямат отношение към самата застраховка.

Фактори, определящи “Гражданска отговорност” цени

При сключване на “Гражданска отговорност”, цените се определят от възможния риск от възникване на ПТП. По тази причина факторите, които определят вашите “Гражданска отговорност” цени са разнообразни, с цел да може да се определи наличието на тези рискове. При сключване на “Гражданска отговорност”, цените могат да се определят от следните неща:

“Гражданска отговорност” – цени, определени от превозното средство

При определяне на “Гражданска отговорност” цени, превозното средство е първият фактор, който се взима предвид. Първата стъпка е оценка на стойността му. Освен това, според статистиката, по-мощните автомобили по-често участват в произшествия, затова “Гражданска отговорност” цени на премиите за тези превозни средства може да са по-високи.

Други фактори, определящи “Гражданска отговорност” цени са дали превозното средство е автомобил или двуколесно, дали е лек, товарен, лекотоварен, строителна техника, мотор, мотоциклет, ATV и други. Горивото, с което се движи превозното средство, също може да окаже влияние, особено ако то използва електрическа енергия.

“Гражданска отговорност” – цени, зависещи от собственика и водача на автомобила

Най-често собственикът е и водачът на превозното средство, но има случаи, в които те са различни лица, особено ако автомобилът е регистриран на юридическо, вместо на физическо лице и се използва като служебен. Това може да увеличи вашите “Гражданска отговорност” цени при сключване на застраховката. Вашата възраст и стаж зад волана също може да повлияе на премията по застраховката ви – например, тя може да е по-висока, ако сте под 25 години или да е по-ниска, ако сте над 65 години.

Освен това, “Гражданска отговорност” цени може да зависят и от мястото, където е регистрирано и се управлява превозното средство. Освен възможността да си издадете допълнителна Зелена карта към вашата “Гражданска отговорност” цени, която гарантира покритието ѝ в някои държави в чужбина, дори да шофирате само в България, “Гражданска отговорност” цените може да са различни според мястото на регистрация, както и на шофиране на автомобила. Затова и “Гражданска отговорност” цените на премиите за таксиметрови автомобили или за превозни средства за международни превози могат да са по-високи.

“Гражданска отговорност” – цени според начина на използване на превозното средство

Както споменахме, начинът на използване на автомобила може да повлияе на “Гражданска отговорност” цени. Таксиметровите автомобили, както тези, използвани за товарна, куриерска и търговска дейност, включително и служебните автомобили, имат по-висока премия, поради по-високия риск от произшествия. 

Други фактори, определящи “Гражданска отговорност” цени

Има и други фактори, които могат да повлияят на вашите “Гражданска отговорност” цени. Ако имате сключени други застраховки със застрахователната компания, можете да получите отстъпки по застрахователните премии. Отстъпки можете да получите и като лоялен клиент, ако подновявате застраховката си към една и съща компания всяка година.

Как да намерите изгодни “Гражданска отговорност” цени?

Когато търсите евтини и достъпни “Гражданска отговорност” цени, голямото изобилие от информация може да ви обърка и да имате нужда от допълнителни съвети. По-долу ще откриете няколко насоки, които да ви помогнат да направите правилния избор, независимо дали трябва да застраховате бърз автомобил и търсите ниски “Гражданска отговорност” цени, или искате да застраховката ви е необходима за по-стара кола. Разбира се, написаното по-долу е само полезна информация, която да ви послужи за ориентир. За да получите информация и консултация, индивидуално за вашия случай, можете да се свържете с нашите застрахователни експерти, които ще ви помогнат да намерите застраховка “Гражданска отговорност”, цените на която са възможно най-изгодни за вас.

Сравнение на “Гражданска отговорност” цени на различни застрахователни компании

Сравнението на “Гражданска отговорност” цени от различни застрахователни компании е може би най-лесният и очевиден начин за намиране на най-достъпното предложение за “Гражданска отговорност” цени. По този начин ще можете да сключите автомобилна застраховка на изгодна цена, без да се налага авансово плащане на цялата сума. Използвайки онлайн инструменти като калкулатори за “Гражданска отговорност” цени, може да ви спести доста време, вместо да се обаждате по телефона на всяка застрахователна компания поотделно, или попълване на формуляри с една и съща информация в техните уебсайтове. По този начин ще можете да сравните възможностите, предлагани от много различни застрахователни компании едновременно. Трябва да знаете обаче, че калкулаторите за “Гражданска отговорност” цени може да не отразяват напълно актуална информация, както и те няма как да знаят детайли за вашата индивидуална история. Нашите консултанти обаче могат да ви предоставят индивидуална оферта с най-добрите “Гражданска отговорност” цени, които можем да ви предложим.

По-достъпна кола – по-ниски “Гражданска отговорност” цени на премия

Ако търсите достъпни “Гражданска отговорност” цени, може би най-доброто решение е да замените луксозния си автомобил с по-масова кола. Този ход ще ви спести пари от премии по застраховката, защото в случай на произшествие, покритието на луксозните превозни средства е на по-високи “Гражданска отговорност” цени. Много автомобили от висок клас са скъпи за ремонт и често са обект на кражби. Освен това, повечето от тези автомобили са много мощни и могат да развиват високи скорости, което увеличава вероятността от възникване на инцидент. По този начин “Гражданска отговорност” цените могат да бъдат доста високи за скъпите луксозни коли. Така че, ако търсите ниски “Гражданска отговорност” цени, вероятно трябва да помислите за автомобил, който е с по-ниска цена.

Чиста шофьорска книжка за по-ниски “Гражданска отговорност” цени

Шофьорите, които се търсят ниски “Гражданска отговорност” цени за своя автомобил, могат да намалят премиите по застраховката си като шофират по-безопасно. При наличие на чести злополуки или много актове за превишена скорост, най-вероятно застрахователят ще увеличи “Гражданска отговорност” цените на премията ви значително. Ако обаче вашата шофьорска книжка е чиста за последните две години, вашата награда ще бъдат по-ниски застрахователни премии.

Ако сте активен шофьор, вероятно е по-трудно да избегнете инцидентите на пътя, затова е по-добре, когато имате възможност, да използвате друг начин за придвижване, вместо шофирането на личния ви автомобил. Друг начин за намаляване на “Гражданска отговорност” цените е да вземете няколко допълнителни часа кормуване, като по този начин да възстановите точки в талона си.

Направете добра сделка за “Гражданска отговорност” – цени

Трябва да знаете, че при сключване на застраховка “Гражданска отговорност”, цените могат да бъдат намалени в някои случаи – ако например сте лоялен клиент на компанията или да получите пакетна отстъпка за сключване на няколко застраховки едновременно. Попитайте нашите консултанти за повече информация за възможностите да намалите вашите “Гражданска отговорност” цени на премията.

Намерете ниски “Гражданска отговорност” – цени още днес

Не е необходимо да търсите сами в интернет или да обикаляте офисите на застрахователни компании. Обадете се на наш консултант и той ще ви посъветва за най-добрите оферти за “Гражданска отговорност” – цени на пазара.

 

Заявете застраховка

МПС – Гражданска отговорност на автомобилиста / Застраховка на автомобила

Не попълвайте:

Алианс Брокер

Ние знаем, че ни доверявате ценните си активи, интереси, здраве и живот. И няколко листа обсипани с малки букви не са достатъчна гаранция за сигурност. Трябва доверие, уважение, съпричастност, отговорност.

Научете повече